ŞİŞECAM 2022 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

ŞİŞECAM 2022 OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 5 MİLYAR TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ ŞİŞECAM 2022 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİNDE SATIŞLARINI 66,2 MİLYAR TL SEVİYESİNE YÜKSELTTİ.

Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 24 bin çalışanı ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam’ın 2022 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarına göre konsolide net satışları 66,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Şişecam’ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 63 seviyesinde gerçekleşirken, toplam yatırımları 5 milyar TL, ihracatı ise 871 milyon dolar oldu. 

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Hem dünyada hem de Türkiye’de makroekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların hüküm sürdüğü 2022 yılı, içinde barındırdığı tüm zorluklara rağmen Şişecam’ın dönüşüm yetkinlikleri, sürdürülebilir değer yaratan yatırım ve uygulamalarıyla hedeflerine başarıyla yürümeye devam ettiği bir yıl oluyor. 87 yıllık deneyimimizi dönüşüm gücümüzle harmanlayarak 2022 yılının ilk 9 ayında hem finansal hem de operasyonel başarılarımızla tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam ettik. Keskin ve sık dalgalanmaların görüldüğü bir ortamda büyüme hamlelerimizi risk ve fırsatları doğru değerlendirerek ve bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdük” diye konuştu.

01.11.2022 – Şişecam’ın 2022 yılı ilk 9 ayına ilişkin konsolide net satışları 66,2 milyar TL seviyesine ulaşırken Türkiye’den ihracat ise 871 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 63 seviyesinde oldu. Şişecam 2022 yılının ilk 9 ayında 4,3 milyon ton cam, 3,6 milyon ton soda külü ve 3,4 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Hem dünyada hem de Türkiye’de makroekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların hüküm sürdüğü 2022 yılının, içinde barındırdığı tüm bu zorluklara rağmen Şişecam’ın dönüşüm gücü, sürdürülebilir değer yaratan yatırım ve uygulamalarıyla hedeflerine başarıyla yürümeye devam ettiği bir yıl olduğunun altını çizen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “87 yıllık deneyimimizi dönüşüm gücümüzle harmanlayarak 2022 yılının ilk 9 ayında hem finansal hem de operasyonel başarılarımızla tüm paydaşlarımıza değer katmayı sürdürdük. Sonuçlarımız güçlü performansımızı gözler önüne serdi” dedi. 

Yatırımlarla tüm paydaşlara değer kattık

Şişecam’ın 30 Eylül 2022 tarihli finansal sonuçlarına göre dokuz aylık gelirlerinin 66,2 milyar TL seviyesine ulaştığını, Türkiye’den ihracatın ise 871 milyon dolar olarak gerçekleştiğinin altını çizen Elverici, şöyle devam etti: “Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışlarımızın konsolide satışlar içindeki payı yüzde 63 seviyesinde oldu. 9 ayda 4,3 milyon ton cam, 3,6 milyon ton soda külü ve 3,4 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdik. Keskin ve sık dalgalanmaların görüldüğü bir ortamda büyüme hamlelerimizi risk ve fırsatları doğru değerlendirerek ve bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdük. Üretim gücümüz ve sürdürülebilir değer yaratma motivasyonumuzla dönemin risklerini yönetmemizi sağlayan önemli adımlar attık. Önümüzdeki dönemde de ortak akılla yönettiğimiz iş süreçlerimiz ve stratejik planlarımız ile üretmeye ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Şişecam’ın yılın ilk 9 ayında önemli yatırımlar hayata geçirdiğinin altını çizen Elverici, yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Temmuz ayında duyurduğumuz işletme sermayesi dahil 185 milyon Euro değerinde bir yatırımla Tarsus OSB’de yıllık 180 bin ton kapasiteli buzlu cam fırını ve yılda 20 milyon metrekare kapasiteli enerji camı işleme hattının tamamlanması için çalışıyoruz. Bu yeni yatırımımızla enerji camları sektöründe ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirerek ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

Dünyada enerji arzına yönelik artan endişelere rağmen Şişecam’ın kendi üretim tesislerinde alternatif enerji kaynaklarıyla üretime devam edebilme kabiliyetine sahip olduğunun altını çizen Elverici, “Global anlamda artan resesyon beklentilerine paralel olarak sanayi müşterilerinin daha ihtiyatlı hareket ettikleri bir dönemdeyiz. Cam sanayisinde görülmeye başlanan dengelenme, sektörümüzde birçok şirketin soğuk tamir denilen süreçlerini erkene almalarına neden oluyor. Böylesi bir dönemde Şişecam olarak üretimde kesinti yapmadan büyümemizi sürdürmeye odaklanıyor, etkin maliyet kontrolü ve risk yönetimi yetkinliklerimiz ile 2022 planlarımızı değiştirmeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu. Elverici, “Farklı coğrafyalarda farklı regülasyonlar ve ekonomik şartların getirdiği kompleksiteleri yönetmek ve operasyonlarımızı kesintisiz sürdürmek için gerekli enstrümanlar ve yetkinliklere sahibiz. Daha önce defalarca kanıtladığımız gibi gerekli önlemleri ve aksiyonları alarak bu dönemden de daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz.   Bizim için cam bu yılın değil bu çağın ürünü, dolayısıyla içinden geçtiğimiz zorlu döneme rağmen yatırımlarımız devam edecek.” dedi. 

Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Sürdürülebilirliğin gelecek nesiller için öneminin bilinciyle hareket ettiklerini ve yatırımlarını da bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade eden Elverici, “Büyüme yolculuğumuzda hiçbir paydaşımızı geride bırakmadan ve attığımız her adımda, tüm ekosistemimiz için değer yaratmayı önceliklendiriyoruz. Çünkü büyüme ve gelişmenin ancak kapsayıcı olduğu ölçüde sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi gezegenin, toplumun ve yaşamın ihtiyaçlarını gözeterek yürütüyoruz.” dedi.

Dünyanın ilk 3’ünden biri olacağız

Halihazırda devam eden yatırımlarla ilgili süreçlerin de sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Elverici, Şişecam’ın kapsayıcı bakış açısı ve yönetim anlayışıyla tüm paydaşlarının global ölçekte yaşanan güçlü değişim rüzgarından etkilenmemeleri için sağlam adımlar attıklarını söyledi. “Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi dönemin makroekonomik risklerinden korumaya yönelik kararlar alırken yatırımcılarımızı korumak adına hisse geri alımları da gerçekleştiriyoruz. Başarının kapsayıcılığı oranında kalıcı olduğunu biliyor, tüm paydaşlarımızı zorlu koşullara karşı desteklemeye devam ediyoruz” diyen Elverici, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefine her geçen gün daha fazla yaklaştıklarını vurguladı. 

“9 aylık finansal sonuçlarımız da dönüşüm yolculuğumuzun sonuçlarını başarıyla alıyor olduğumuzu kanıtlıyor. Yıl sonu hedeflerimize adım adım yaklaşırken 4 kıtada, 14 ülkedeki üretim tesislerimizle ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza katkı sağlayan yeni yatırımlarımızla hızlı, kararlı ve seçici bir şekilde büyümeye devam edeceğiz” diyen Elverici, değişimin ve dönüşümün ivme kazandığı, hızlı ve doğru hamlelerle büyüme başarılarında 4 kıtadaki 24 bine yakın çalışanın katkısına dikkat çekerek, akıllı teknolojiler ve yetkin insan kaynağının Şişecam’ın geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

Şişecam’ın sürdürülebilirlik faaliyetlerinin de altını çizen Elverici, “Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda sürdürüyoruz. Hedeflerimize yürürken attığımız her adımda stratejik hedeflerimizin Gezegen, Toplum ve Yaşam ile ahengini sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz Care For Next de bu yolda bize rehberlik eden bir yol haritası niteliğinde” dedi.

Şişecam Hakkında

1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Türk cam sektörünü kurmak amacıyla temelleri atılan Şişecam, cam ve kimyasallar alanında güçlü bir küresel oyuncudur. Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirket olan Şişecam, cam ev eşyası alanında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcam alanlarında ise en büyük beş global üretici arasında yer almaktadır. Şişecam, dünyanın en büyük üç soda külü üreticisi arasında olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.

Düzcamcam ev eşyasıcam ambalajkimyasallar, otomotiv, cam elyaf, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında öncü bir rol üstlenen Şişecam, üretim faaliyetlerini Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de yürütmektedir.

Yetkin insan kaynağı ve akıllı teknolojilerle ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefine güçlü adımlarla ilerleyen Şişecam, yarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak dijital altyapısını ve kültürünü dönüştürmeye kesintisiz devam etmektedir. 87 yıllık deneyim, 24 bin çalışan, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satış ağına sahip Şişecam, “Küresel Mükemmellik” stratejisi doğrultusunda ve tüm ekosisteminin gelişimini destekleyen kapsayıcı bir yaklaşım ile büyüme yolculuğunu sürdürmektedir. Şişecam, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu ve entegre olarak hayata geçirdiği Care For Next stratejisi ile gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için sorumluluk almaktatüm deneyim ve yetkinliklerini her alanda sürdürülebilir gelişim için kullanmaktadır. 

Category:

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir